PredictionDrift.random_state#

PredictionDrift.random_state: int = 42#