SegmentPerformance.max_segments#

SegmentPerformance.max_segments: int[source]#