PredictionDrift.reduce_output#

PredictionDrift.reduce_output(check_result: CheckResult) Dict[str, float][source]#

Return prediction drift score per prediction property.